MHB Lạng Sơn nhận danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu

Trong những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực sản xuất, kinh doanh, đóng góp đáng kể vào việc duy trì tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm cho người lao động, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao. Để ghi nhận những đóng góp của các doanh nghiệp trong những năm qua, đồng thời động viên, khích lệ doanh nhân, doanh nghiệp tiếp tục thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh, sáng tạo, vượt khó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tuyên dương 15 doanh nghiệp và 10 doanh nhân tiêu biểu.

MHB Lạng Sơn nhận danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu.

MHB Lạng Sơn nhận danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu.

Chi nhánh MHB Lạng Sơn là một trong ba ngân hàng thương mại được nhận danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu trong tổng số 15 doanh nghiệp được đề cử. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Quốc Cương, Giám đốc MHB Lạng Sơn cũng được nhận danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu. Đây là kết quả xứng đáng cho những cố gắng và nỗ lực không ngừng của tập thể nhân viên MHB Lạng Sơn, cũng như sự chỉ đạo, điều hành của ban lãnh đạo chi nhánh. Giải thưởng là tiền đề thúc đẩy cho những bước phát triển tiếp theo của MHB Lạng Sơn, đồng thời khẳng định vị thế của ngân hàng MHB – một trong những ngân hàng thương mại uy tín trên địa bàn tỉnh, với nhiều đóng góp tích cực trong việc xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

(Nguồn: MHB)

0913.756.339