Maritime Bank hứa sáp nhập với MekongBank trong quý II

Thông tin trên được Ngân hàng Hàng Hải (Maritime Bank) đưa ra tại tài liệu chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên 2015, dự kiến diễn ra ngày 28/5. Ngoài thương vụ nhận sáp nhập Mekong Bank, Maritime Bank cũng đang tiến hành việc mua lại cổ phần của Công ty Tài chính Dệt may Việt Nam. Báo cáo về tiến độ với các cổ đông, ngân hàng cho biết sẽ hoàn tất cả hai thương vụ này trong quý II. .

Tờ trình phân phối lợi nhuận của ngân hàng cũng nêu kế hoạch không chia cổ tức. Năm 2014, lợi nhuận sau thuế giảm hơn nửa, đạt gần 143 tỷ đồng và nhà băng dùng 15% để trích bổ sung vốn điều lệ, trích quỹ dự phòng tài chính.

Hiện ngân hàng vẫn trình cổ đông kế hoạch các chỉ tiêu thực hiện năm 2015 theo kịch bản chưa sáp nhập với Mekong Bank. Cụ thể, lãi trước thuế đạt 165 tỷ đồng, tăng chưa đến 2% so với 2014. Tín dụng tăng trưởng 6,8%, huy động vốn tăng 17%, quỹ lương tăng gần 19% trong khi thù lao của hội động quản trị, ban kiểm soát giảm gần 8%.

Thanh Thanh Lan

0913.756.339