LienVietPostBank sắp thay Tổng giám đốc

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa cho biết sẽ tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường để thông qua một loạt quyết định về nhân sự. Theo đó, nhà băng đề xuất tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 từ 8 lên 9 người và xin ý kiến cổ đông bầu ông Phạm Doãn Sơn – người đang là Tổng giám đốc – vào vị trí mới này. Ngay sau khi ông Sơn vào ban quản trị, ngân hàng sẽ có phương án bổ nhiệm nhân sự thay thế vị trí CEO.

Tại lần họp này, LienVietPostBank cũng dự kiến miễn nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị đối với ông Phạm Anh Tuấn. Nhân sự thay thế ông Tuấn sẽ do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đề xuất.

Ngoài thay tổng giám đốc, ngân hàng cũng miễn nhiệm vị trí trưởng ban kiểm soát với bà Lê Thị Thanh Nga theo đơn từ nhiệm từ 10/10. Đồng thời, nhà băng đề nghị bầu bổ sung ông Phạm Hải Âu – Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Chiến lược và Quản trị rủi ro vào ban kiểm soát.

Ngày chốt danh sách tham dự họp cổ đông là 15/10. Dự kiến cuộc họp có thể tổ chức trong thời gian từ ngày 16/11 đến 15/12.

Thanh Thanh Lan

0913.756.339