LienVietPostBank hỗ trợ ngành thuế thu ngân sách

Doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp thuế bằng cách truy cập website của Tổng cục Thuế để đăng ký dịch vụ, sau đó đến chi nhánh, phòng giao dịch của LienVietPostBank hoàn thiện nốt quy trình đăng ký.

Tiếp đến, việc nộp thuế điện tử có thể thực hiện tại bất cứ nơi nào có Internet, nộp thuế 24/7, kể cả ngày lễ và được ghi nhận ngay tại thời điểm nộp. LienVietPostBank còn cung cấp dịch vụ miễn phí như in phục hồi chứng từ, hỗ trợ tra soát giao dịch…

Sau khi nhận được xác nhận của LienVietPostBank với việc đã nộp thuế điện tử, doanh nghiệp có thể truy cập cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế để xem, in hoặc tải về các thông báo, giấy nộp tiền điện tử đã nộp.

Tính đến hết tháng 4/2015, ngành thuế đã đạt được kết quả bước đầu trong giai đoạn triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử với gần 52.000 doanh nghiệp đã đăng ký dịch vụ này, thu gần 20.000 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

Hiện tại tổng tài sản của LienVietPostBank đạt hơn 102.000 tỷ đồng, vốn điều lệ đạt 7.435 tỷ đồng. Ngoài ngành thuế, LienVietPostBank đã có kinh nghiệm triển khai dịch vụ thu hộ cho các tổ chức, doanh nghiệp lớn của Nhà nước và nhiều dự án hỗ trợ khác.

 Minh Trí