Lãnh đạo Techcombank đăng ký bán gần 91 triệu cổ phiếu

Các nhân sự đăng ký bán cổ phiếu của Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) trong đợt này gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và những người có liên quan, với tổng lượng bán ra khoảng 90,7 triệu đơn vị (tương đương 10,28% vốn điều lệ).

Cụ thể, Chủ tịch Hồ Hùng Anh cùng vợ là bà Nguyễn Thanh Thuỷ và em trai Hồ An Ngọc bán ra gần 46 triệu cổ phần, tương đương 6,33% vốn điều lệ. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu cá nhân của ông Hồ Hùng Anh sẽ giảm từ 1,34% xuống 0,27%.

Phó chủ tịch Nguyễn Đăng Quang và vợ là bà Nguyễn Hoàng Yến đăng ký bán 9,6 triệu cổ phần, tương ứng 1,09% vốn. Sau giao dịch, ông Quang giảm sở hữu xuống 0,1%. Một Phó chủ tịch khác là ông Nguyễn Thiều Quang cùng một số thành viên gia đình đăng ký bán ra 25,4 triệu cổ phần, tương ứng 2,68% vốn. Sau giao dịch, ông Quang giảm sở hữu cá nhân xuống 1,8 triệu cổ phần.

Toàn bộ giao dịch được thực hiện thông qua phương thức thỏa thuận từ ngày 30/11 đến ngày 11/12.

Theo giải thích từ phía ngân hàng, việc bán cổ phiếu nêu trên nhằm thực hiện theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng. Theo đó, cổ đông và người có liên quan không được có mức sở hữu gộp vượt quá 20% vốn điều lệ của ngân hàng. Cổ đông là tổ chức cũng không được vượt quá 15% vốn điều lệ, trừ một số trường hợp đặc biệt. Ngân hàng Nhà nước cũng đã ban hành Thông tư 06, yêu cầu chậm nhất là ngày 31/12/2015, cổ đông và nhóm có liên quan tại các tổ chức tín dụng phải đảm bảo tuân thủ quy định.

Trong khi đó, cả 3 lãnh đạo nêu trên của Techcombank đều lần lượt giữ chức Chủ tịch, Phó chủ tịch và Thành viên HĐQT Tập đoàn Masan. Hiện Masan đang là cổ đông lớn nhất tại ngân hàng này, nắm 19,57% vốn điều lệ. Nếu tính cả người liên quan nắm giữ, tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông này này trước giao dịch là 29,8%.

Luỹ kế 9 tháng, Techcombank có lợi nhuận trước thuế đạt 1.552 tỷ đồng, tăng 33,4% so với cùng kỳ, tỷ lệ nợ xấu là 2,27%.

Bạch Dương