Kienlongbank đứng ngoài làn sóng sáp nhập

Thông tin trên được ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị đưa ra tại Đại hội cổ đông thường niên 2015 diễn ra ngày 24/4 tại Kiên Giang. Ông Thắng cho biết thêm, trong chiến lược hoạt động của ngân hàng luôn sẵn sàng hợp tác với các đối tác có uy tín trong và ngoài nước để cùng xây dựng và phát triển nhà băng ngày càng lớn mạnh.

Theo báo của ban điều hành, năm 2014, tổng tài sản của ngân hàng tăng 8,10%, huy động vốn từ tổ chức kinh tế dân cư tăng 24,56%, dư nợ tín dụng tăng 11,52%, nợ xấu 1,95%. Riêng lợi nhuận trước thuế có sự sụt giảm hơn 40%, chỉ đạt khoảng 233 tỷ đồng so với năm trước nhưng ngân hàng vẫn chia cổ tức 5% bằng tiền mặt.

Thang2-54528-2770-1429898701.jpg

Chủ tịch Kienlongbank Võ Quốc Thắng cho biết nhà băng chưa có kế hoạch mua bán, sáp nhập trong thời gian tới.

Giải trình tại đại hội lý do lợi nhuận giảm, Chủ tịch Võ Quốc Thắng cho rằng, do trong năm qua, Kienlongbank đã chia sẻ khó khăn với khách hàng là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, bà con nông dân thông qua việc miễn, giảm lãi vay gần 120 tỷ đồng, tăng trích lập dự phòng rủi ro đến cuối năm 2014 trên 136 tỷ đồng và dự phòng trái phiếu đặc biệt (VMAC) là 36 tỷ đồng. Ngoài ra, nhà băng cũng tập trung vào sự an toàn vốn và lấy mục tiêu bền vững làm trọng tâm. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của ngân hàng hiện là 18,38%.

Chiến lược phát triển năm 2015, Kienlongbank phấn đấu tổng tài sản dự kiến 26.170 tỷ đồng, tăng 13,27%, tổng huy động vốn tăng 14,61%, dư nợ cho vay khách hàng tăng 19,77% và lợi nhuận trước thuế là 388 tỷ đồng, tăng hơn 66%. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2,5%.

Lệ Chi