Kiên Giang chỉ định nhà đầu tư Dự án Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc

Theo đó, nhà đầu tư được chỉ định thực hiện là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc. Tổng vốn đầu tư dự án đề nghị chỉ định nhà đầu tư là hơn 493 tỷ đồng (30% tổng mức đầu tư của dự án). Giá chỉ định thầu là giá ước tính trên cơ sở tổng mức đầu tư; giá chính thức sẽ được xác định trên cơ sở kết quả đàm phán, thương thảo hợp đồng dự án. Thời hạn kinh doanh, chuyển giao công trình khoảng 30 năm tính từ ngày bắt đầu thu phí hoàn vốn cho dự án (dự kiến từ ngày 1/2/2017 sau khi hoàn thành công trình đưa vào khai thác).

Nhà đầu tư thực hiện công tác bảo trì, quản lý khai thác ngay sau khi hoàn thành công trình và chuyển giao không bồi hoàn công trình dự án cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hết thời hạn thu phí hoàn vốn cho dự án. Việc đàm phán các nội dung, điều khoản hợp đồng thực hiện dự án sẽ được tiến hành từ tháng 4/2015.

cang-PQ-7107-1429016725.jpg

Cảng hành khách Quốc tế Phú Quốc có tổng mức đầu tư hơn 1.644 tỷ đồng.

Theo Quyết định về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc đã được UBND tỉnh Kiên Giang ban hành trước đó, tổng mức đầu tư cho dự án này là hơn 1.644 tỷ đồng và được thực hiện dưới hình thức BOT có sự hỗ trợ của ngân sách Nhà nước. Trong đó, phần vốn BOT hơn 493 tỷ đồng, chiếm 30% tổng mức đầu tư dự án; vốn ngân sách hơn 1.151 tỷ đồng (vốn ngân sách địa phương hơn 674 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương gần 477 tỷ đồng), chiếm 70% tổng mức đầu tư. Chủ đầu tư là Sở Giao thông Vận tải Kiên Giang trực tiếp quản lý điều hành dự án phần vốn ngân sách Nhà nước, nhà đầu tư trực tiếp quản lý điều hành dự án phần vốn BOT.

Cảng hành khách Quốc tế Phú Quốc sẽ được xây dựng tại thị trấn Dương Đông, trên diện tích khoảng 180 ha, trong đó, diện tích trên bờ quy hoạch 2,8 ha xây dựng nhà ga hành khách và các công trình phụ trợ; phần dưới nước bao gồm khu vực bến, đê chắn sóng và luồng tàu, vũng quay tàu với tổng diện tích 176,5 ha.

Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2017. Sau khi đưa vào sử dụng có khả năng tiếp nhận các loại tàu khách trọng tải đến 225.000 GT và tàu hàng từ mặt trước, mặt sau bến có thể tiếp nhận tàu khách nhỏ hơn hoặc tàu container, tàu hàng tổng hợp trọng tải từ 20.000 DWT.

Hải Lăng 

0913.756.339