Khó xóa nợ phạt chậm nộp thuế cho doanh nghiệp

Tại báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế trình bày trước Quốc hội sáng 3/11, Ủy ban Tài chính – Ngân sách cho biết đa số ý kiến trong cơ quan này không nhất trí với đề xuất xóa tiền phạt chậm nộp thuế theo đề xuất của Chính phủ.

Trước đó, trong tờ trình được Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng trình bày, Chính phủ đề xuất xoá nợ tiền phạt chậm nộp thuế, tiền chậm nộp thuế của các khoản nợ thuế phát sinh trước ngày 1/7/2013 của doanh nghiệp gặp khó khăn khách quan và đã nộp khoản nợ thuế gốc trước ngày 31/12/2014.

thue-500-8295-1414991177.jpg

Doanh nghiệp nộp thuế tại Cục thuế Hà Nội. Ảnh: NT

Trong đó, doanh nghiệp gặp khó khăn khách quan được xác định là những đơn vị cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán bằng vốn Ngân sách Nhà nước. nhưng chưa được trả nên không có nguồn nộp thuế đúng hạn. Trường hợp các doanh nghiệp có đối tác bị phá sản, phá bỏ hợp đồng kinh tế dẫn đến phát sinh các khoản nợ thuế và tiền phạt hoặc những đơn vị phải vay ngân hàng với lãi suất trên 20%, dẫn đến tổng tiền chậm nộp phát sinh bằng 100% số tiền thuế trở lên cũng được xóa nợ. 

Tuy nhiên, Ủy ban Tài chính – Ngân sách đề nghị Chính phủ cân nhắc đề xuất trên vì bản chất tiền phạt chậm nộp thuế là khoản tiền phạt do vi phạm hành chính. Vì thế, việc xóa nợ sẽ tạo tiền lệ không tốt, không bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và công bằng đối với doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các quy định. 

Một số ý kiến khác trong Ủy ban Tài chính Ngân sách lại cho rằng, hiện nay số lượng các doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động rất lớn nên nhất trí với Tờ trình của Chính phủ. Tuy nhiên, chỉ những doanh nghiệp nợ thuế do Ngân sách Nhà nước nợ doanh nghiệp mới được xóa nợ tiền phạt chậm nộp. 

Theo Bộ Tài chính, trong năm 2008-2013 nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh do nguyên nhân khách quan như thị trường tiêu thụ khó khăn, tồn kho hàng hóa tăng cao, lãi suất vay ngân hàng cao… dẫn đến việc chậm nộp tiền thuế. Ước tính số tiền phạt chậm nộp có thể được xóa nợ khoảng 4.800 tỷ đồng. 

Về đề xuất bổ sung ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 12.000 tỷ đồng, đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính – Ngân sách nhất trí với Tờ trình của Chính phủ. Tuy nhiên, cơ quan này đề nghị cần làm rõ hơn về tiêu chí công nghệ. Theo đó, Ủy ban cho rằng chỉ ưu đãi cho các dự án đáp ứng được tiêu chí về công nghệ theo quy định của Luật công nghệ cao, Luật Khoa học công nghệ mà tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển.

Ngoài ra, cơ quan này cũng cho rằng, việc áp dụng thuế suất và thời gian ưu đãi 30 năm đối với các dự án đặc biệt cần thu hút đầu tư là quá dài, cần nghiên cứu thu hẹp thời gian ưu đãi. 

Về thuế thu nhập cá nhân đối với người trúng thưởng trong casino, đa số quan điểm trong Ủy ban nhất trí với đề xuất không thu thuế. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng không thu thuế với đối tượng này là không phù hợp với nguyên tắc của Luật thuế Thu nhập cá nhân, tạo sự bất bình đẳng với cá nhân khác. Do đó, các ý kiến này đề nghị giữ nguyên quy định đánh thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng trong casino.

Ngọc Tuyên

0913.756.339