Hoàng Anh Gia Lai sẽ tính lại các khoản nợ

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (Mã CK: HAG) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT). Theo đó, lãnh đạo doanh nghiệp sẽ giao Ban Tổng giám đốc rà soát lại hiệu quả sử dụng vốn đối với tất cả các khoản vay. Hoàng Anh Gia Lai sẽ làm việc với các trái chủ, tổ chức tín dụng để đưa ra các phương án tái cấu trúc kỳ hạn vay phù hợp. Từ đó, công ty sẽ quản lý dòng tiền tốt hơn, tránh áp lực thanh khoản ngắn hạn và phù hợp với các nguồn thu dài hạn của tập đoàn.

Tính đến 30/9, tổng tài sản của Hoàng Anh Gia Lai đạt 47.603 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm. Tổng nợ phải trả là 30.722 tỷ đồng, tăng 47,8% so với con số 20.929 tỷ đồng hồi đầu năm. Trong đó, riêng nợ ngắn hạn đã vượt 13.000 tỷ đồng, nợ dài hạn hơn 17.600 tỷ đồng.

Riêng Công ty Nông nghiệp Quốc tế (Mã CK: HNG) – đơn vị con của tập đoàn đang có tổng nợ vay là 7.274 tỷ đồng. Doanh nghiệp này cũng phải rà soát, đảm bảo số dư các khoản nợ vay trong tương lai không được vượt quá 7.500 tỷ đồng. Chi phí hoạt động của công ty cũng bị cắt 10% trong năm 2016. Ngoài ra, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cũng dự kiến bán 50% vốn của công ty con tại Myanmar cho đối tác.

Một nội dung quan trọng khác của nghị quyết là Hoàng Anh Gia Lai sẽ phát hành cổ phiếu HNG để trả cổ tức hoặc cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu của Hoàng Anh Gia Lai, thay vì HAG như thường lệ.

Theo đó, Ban giám đốc tập đoàn sẽ làm việc với các tổ chức tư vấn sao cho việc trả cổ tức và cổ phiếu thưởng có lợi nhất cho cổ đông hiện hữu. Hiện cổ phiếu HAG trên thị trường đang có giá khoảng 12.000 đồng, trong khi cổ phiếu HNG có giá 31.000 đồng. Cuối tháng 9/2015, công ty đã thống nhất phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 15%, tức 100 cổ phiếu HAG sẽ được thêm 15 cổ phiếu.

Việc phát hành cổ phiếu của công ty con để trả cổ tức cho công ty mẹ là điều ít thấy trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo luật chứng khoán hiện hành, cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của công ty hoặc bằng tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty.

Bạch Dương