Hàng hóa qua cảng Hải Phòng tăng gần 20%

Cụ thể, theo Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, đến hết tháng 12-2014, có gần 17.700 lượt tàu biển qua khu vực, tăng 5% so với năm 2013. Sản lượng hàng hóa qua các cảng, theo đó đạt gần 67 triệu tấn, tăng 19% so với năm 2013.

Theo cơ quan quản lý, đây là mức tăng đột biến, cao nhất từ trước đến nay tại các cảng khu vực Hải Phòng và cũng là cao nhất trong số các địa phương trên cả nước.

Trong tổng sản lượng hàng hóa khai thác, hàng container tiếp tục có mức tăng trưởng rất cao, tương đương gần 40 triệu tấn. Con số này cũng tăng trên 19% so với năm 2013 và chiếm gần 60% sản lượng hàng hóa qua các cảng.

Quốc Dũng