Hà Nội: Giải quyết nợ xây dựng cơ bản trong năm 2015

Cụ thể, nguồn vốn trả nợ xây dựng cơ bản sẽ được huy động từ nguồn vốn mà thành phố phân cấp cho các quận, huyện, thị xã năm 2015, nguồn đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn, nguồn kết dư ngân sách, thưởng vượt thu và các nguồn huy động khác.

Hiện tại, 15 đơn vị cấp huyện đang xây dựng phương án trả hết nợ 100% và 3 đơn vị xây dựng phương án chưa trả hết nợ là huyện Phúc Thọ, huyện Sóc Sơn và huyện Ba Vì.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.