FPT tăng lãi 14%

Công ty cổ phần FPT (Mã CK: FPT) vừa công bố kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm với doanh thu đạt gần 12.700 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 884 tỷ. Số liệu này lần lượt tăng 30% và 14% so với cùng kỳ, giúp lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.700 đồng, tăng 23%.

Đóng góp chủ yếu vào kết quả nêu trên là khối Công nghệ và Phân phối – bán lẻ của FPT, với mức tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận 34-52%. Riêng lợi nhuận trước thuế mảng bán lẻ đạt 41 tỷ đồng, bằng cả năm 2014.

Doanh thu từ toàn cầu hóa, một trong những mảng chiến lược của tập đoàn này cũng tăng 49% so với cùng kỳ, đạt gần 60 triệu USD.

Kỳ Duyên

0913.756.339