FPT lãi trước thuế 645 tỷ đồng trong quý I

Theo tin từ Công ty cổ phần FPT (Mã CK: FPT), trong quý I/2015, doanh thu toàn tập đoàn đạt 9.564 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 645 tỷ đồng, tăng 11%.

So với kế hoạch quý đề ra, doanh thu và lợi nhuận lần lượt vượt 7-8%. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 425 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.235 đồng, tăng tương ứng 17% so với cùng kỳ.

Trong đó, khối công nghệ ghi nhận doanh thu 1.468 tỷ đồng trong quý, tăng 37% và lợi nhuận trước thuế đạt 158 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Khối phân phối và bán lẻ có doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng lần lượt 35% và 60%, đạt tương ứng 6.720 tỷ đồng và 208 tỷ đồng trong quý.

Mảng toàn cầu hóa tiếp tục khả quan với doanh thu quý I tăng 45% so với cùng kỳ, đạt 954 tỷ đồng (xấp xỉ 45 triệu USD). Đầu năm nay, FPT đã bổ nhiệm nhiều lãnh đạo người nước ngoài để phục vụ chiến lược toàn cầu hóa.

Phương Linh