Fitch nâng xếp hạng tín nhiệm Vietinbank và Agribank

Triển vọng phát hành nợ ngắn hạn đều được giữ nguyên ở B. Xếp hạng khả năng được hỗ trợ của cả hai ngân hàng đều giữ nguyên ở mức 4.

Trước đó, Fitch Ratings cũng nâng bậc tín nhiệm của Việt Nam và điều chỉnh triển vọng từ Ổn định lên Tích cực. Fitch cho rằng Vietinbank và Agribank sẽ nhận được hỗ trợ lớn hơn từ Chính phủ, do cả hai đều do Chính phủ sở hữu phần lớn và nằm trong nhóm nhà băng có vai trò quan trọng với kinh tế Việt Nam. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) và Ngân hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank) hiện là hai ngân hàng có tài sản lớn nhất nước và có ưu thế về thương hiệu. Đây là một lý do Fitch nâng hạng tín nhiệm với hai ngân hàng.

Dù vậy, xếp hạng của cả hai vẫn thấp hơn xếp hạng quốc gia một bậc. Do tình hình tài chính của Chính phủ có thể hạn chế sức hỗ trợ các ngân hàng. Triển vọng của hai ngân hàng cũng được điều chỉnh từ Tích cực xuống Ổn định.

Mức xếp hạng theo hỗ trợ Chính phủ rất nhạy cảm với tín nhiệm quốc gia và có thể bị ảnh hưởng nếu xuất hiện dấu hiệu Chính phủ giảm hỗ trợ các ngân hàng. Tuy nhiên, Fitch nhận xét triển vọng này tương đối xa vời, vì tín nhiệm Việt Nam vừa được nâng lên và mối quan hệ chặt chẽ của hai nhà băng này với Chính phủ.

Riêng với Vietinbank, tín nhiệm phát hành nợ cấp cao được đánh giá đồng hạng với tín nhiệm phát hành nợ dài hạn và sẽ bị ảnh hưởng theo sự biến động của hạng mục này.

Tháng 9, hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s cũng nâng một bậc xếp hạng cho Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB), đồng thời nâng triển vọng của 5 ngân hàng khác lên tích cực, gồm Ngân hàng Quân đội (MB), Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), Ngân hàng Thương mại Á châu (ACB) và Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng (VP Bank).

Hà Thu

0913.756.339