Fitch nâng xếp hạng tín nhiệm Việt Nam

Trần xếp hạng tín nhiệm quốc gia, xếp hạng phát hành trái phiếu không đảm bảo bằng nội tệ và ngoại tệ cũng được đưa lên BB- từ B+. Trong khi đó, xếp hạng nhà phát hành ngoại tệ ngắn hạn được giữ nguyên ở B.

Fitch cho rằng Việt Nam đã có bước tiến trong ổn định kinh tế vĩ mô, từ đó cải thiện được thâm hụt tài khoản vãng lai. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cũng đóng góp đáng kể vào cân bằng cán cân thanh toán và dự trữ ngoại hối.

Tuy vậy, hãng cũng nhận xét Việt Nam còn nhiều rủi ro về nợ xấu, nợ công. Quá trình cải tổ doanh nghiệp nhà nước cũng chưa thuyết phục và thu nhập trung bình thấp hơn nhiều so với các nước đồng xếp hạng.

* Tiếp tục cập nhật

Hà Thu

0913.756.339