Eximbank giảm lãi gần 30%

Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa công bố báo cáo tài chính quý III năm 2015. Theo đó, lợi nhuận trước thuế trong quý đạt 110 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng, Eximbank đạt lợi nhuận trước thuế gần 678 tỷ đồng, chỉ bằng 71,6% so với cùng kỳ năm ngoái và sau thuế đạt 525 tỷ, giảm 28,5%.

Trong 9 tháng qua, Eximbank chỉ có một số hoạt động khởi sắc như thu nhập lãi thuần tăng 5,3%, đạt 2.446 tỷ đồng; lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 38,8% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, nhà băng có nhiều chỉ tiêu khá ảm đạm. Tổng tài sản của Eximbank đến 30/9/2015 chỉ còn gần 127.000 tỷ đồng (giảm từ mức 161.000 tỷ đồng cuối 2014) và so với đỉnh cao 2011 thì giảm tới 30,6%.

eximbank-giam-loi-nhuan

Kết quả kinh doanh của Eximbank kém khả quan trong 9 tháng qua. Ảnh: PV.

Hai chỉ tiêu quan trọng trong hoạt động là cho vay và huy động của Eximbank cũng sụt giảm. Theo đó, cho vay khách hàng giảm còn 84.000 tỷ đồng, so với mức 86.000 tỷ đồng cuối 2014. Ở chỉ tiêu này, việc phát triển khách hàng và dư nợ của Eximbank ngược hẳn với xu hướng tăng khá mạnh tại hầu hết các ngân hàng thương mại 9 tháng đầu năm nay.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng tăng đột biến là nguyên nhân khiến lợi nhuận giảm. Quý III/2015, Eximbank phải trích lập chi phí này tới 332 tỷ đồng, trong khi quý III năm ngoái chỉ hơn 84 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng 2015, chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng đã lên tới 498,5 tỷ đồng, còn cùng kỳ năm 2014 là 280 tỷ đồng.

Lệ Chi

0913.756.339