Eximbank giảm lãi 18%

Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa công bố báo cáo tài chính quý III năm 2014. Theo đó, lợi nhuận trước thuế trong quý đạt 283 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng, Eximbank đạt lợi nhuận trước thuế gần 947 tỷ đồng, giảm hơn 18% so với cùng kỳ năm ngoái và sau thuế đạt 734 tỷ, giảm 16,5%.

eximbankassaa-4693-1415895142.jpg

Trích lập dự phòng ăn mòn lợi nhuận của ngân hàng.

Mặc dù trong 9 tháng qua, một số hoạt động của Eximbank có khởi sắc như kinh doanh từ dịch vụ tăng 19,5% so với cùng kỳ; kinh doanh ngoại hối đạt 142 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 22,4%…nhưng vẫn không thể bù đắp được cho các khoản trích lập dự phòng rủi ro. Sau 9 tháng, nhà băng này phải bỏ ra 280 tỷ đồng để trích lập dự phòng, tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, kết quả lợi nhuận ảm đạm một phần còn do tín dụng của Eximbank đến cuối tháng 9/2014 tăng trưởng âm 3,94%. Thu nhập lãi thuần 9 tháng tương đương cùng kỳ dao động mức 2.236 tỷ đồng. Hoạt động khác của Eximbank lãi thuần chỉ 19 tỷ đổng trong 9 tháng, chưa bằng 1/10 của cùng kỳ năm trước.

Nợ xấu của Eximbank cũng có xu hướng tăng. Trong 9 tháng, nhà băng có tổng cộng hơn 2.600 tỷ đồng nợ xấu, chiếm tỷ lệ 3,35% tổng dư nợ trong khi đầu năm chỉ là 1,98%.

Hoài Thu

0906765092