EVN báo lãi hơn 800 tỷ đồng từ bán điện

Chiều 2/2, Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã công bố giá thành sản xuất điện của doanh nghiệp này trong năm tài chính 2014. Theo đó, doanh thu bán điện đạt hơn 197.000 tỷ đồng (tương ứng giá bán thương phẩm bình quân thực hiện là 1.532,55 đồng một kWh).

Thu nhập từ các hoạt động có liên quan đến sản xuất kinh doanh điện trong năm này của doanh nghiệp là 1.698 tỷ đồng. Trong đó, hoạt động tài chính của Công ty mẹ – EVN, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và các Tổng công ty Điện lực mang về hơn 1.153 tỷ đồng.

Tổng cộng lãi hoạt động sản xuất kinh doanh điện và các hoạt động liên quan đến điện năm 2014 của EVN là 823,83 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cũng theo báo cáo của kiểm toán, đến hết năm 2014, doanh nghiệp vẫn còn gần 5.000 tỷ lỗ tỷ giá chưa được hạch toán vào giá thành điện. Đơn cử phần chi phí này của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia là 1.682 tỷ, Tổng công ty phát điện 1 hơn 641 tỷ đồng, Tổng công ty phát điện 3 là 811 tỷ, Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng là 392 tỷ và Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh là 1.260 tỷ đồng.

Về chi phí, Kiểm toán cho hay sản lượng điện thương phẩm thực hiện trong năm này là 128,63 tỷ kWh. Tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện trong năm này là 198.000 tỷ đồng (thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và vật tư thu hồi, thu nhập từ hoạt động cho thuê cột điện đã được tính giảm trừ trong chi phí sản xuất kinh doanh). Từ đó, kiểm toán cho rằng giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2014 là 1.539 đồng một kWh.

Tổng chi phí ở khâu phát điện là 152.920 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phát điện thương phẩm là 1.188,86 đồng một kWhTổng chi phí khâu truyền tải điện là 10.520 tỷ đồng, tương ứng với giá thành ở khâu này là 81,79 đồng một kWh.

Chí Hiếu

0913.756.339