DongA Bank lỗ 76 tỷ đồng trong quý III

Ngân hàng Đông Á (DongABank) vừa công bố báo cáo tài chính quý III năm 2014. Theo đó, ngân hàng lỗ trước thuế 66 tỷ đồng trong quý III và sau thuế lỗ 76 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 220 tỷ đồng và sau thuế 149 tỷ, chưa bằng một nửa cùng kỳ 2013.

Kết quả ảm đạm này một phần do tín dụng của DongABank đến cuối tháng 9/2014 vẫn tăng trưởng âm 0,54%.

tinhtt05143819-1159-1413355027-6159-1415

Ngân hàng Đông Á giảm lãi trong quý III.

Ngoài ra, các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của ngân hàng đều không khả quan. Thu nhập lãi thuần trong quý III năm nay đạt 238 tỷ đồng, giảm 64,4% so với cùng kỳ năm trước. Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối giảm 13,3% xuống 13 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, thu nhập lãi thuần của DongABank giảm 41,4% xuống 1.102 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí hoạt động của DongA Bank trong quý III năm nay là 372 tỷ đồng, tăng 100 tỷ đồng (khoảng 34,3%) so với cùng kỳ năm trước. Chi phí hoạt động 9 tháng tương đương cùng kỳ, ở mức hơn 1.000 tỷ đồng.

Chi phí lớn trong khi hoạt động kinh doanh sa sút khiến tổng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng rủi ro của DongABank quý III năm nay chỉ đạt 73 tỷ đồng, giảm 79% so với cùng kỳ năm trước và lũy kế 9 tháng giảm 42,7% xuống 559 tỷ đồng.

Dự phòng rủi ro của ngân hàng quý III là 139 tỷ đồng (gần gấp đôi so với lợi nhuận kiếm được) và 9 tháng là 339 tỷ đồng. Ngân hàng có tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 13% trên tổng dư nợ.

Riêng tổng tài sản của DongABank tăng 11,7% lên 83.653 tỷ đồng. Huy động vốn khách hàng tăng 14% đạt 74.190 tỷ đồng.

Hoài Thu

0913.756.339