Đối tác ngoại hoàn tất mua 35% cổ phần Bảo hiểm BIDV

Ông Prem Watsa – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc FairFax cam kết sẽ hỗ trợ BIC nâng cao nghiệp vụ bảo hiểm, tăng cường quản trị rủi ro, phát triển đa dạng các kênh phân phối, quản trị hiệu quả danh mục đầu tư.

Ông Phạm Quang Tùng – Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị BIC cho biết với kinh nghiệm và tiềm lực của FairFax, BIC kỳ vọng sẽ bước sang giai đoạn phát triển mới, trở thành công ty bảo hiểm quốc tế, hoạt động chuyên nghiệp và có tỷ suất sinh lời cao.

Sau nhiều năm tìm hiểu, BIC quyết định bán 41 triệu cổ phần mới phát hành cho FairFax. Sau khi sở hữu 35% cổ phần, đối tác này sẽ giữ 2 vị trí trong Hội đồng quản trị và 2 vị trí trong Ban Kiểm soát BIC.

FairFax là tập đoàn tài chính có trụ sở tại Toronto (Canada), thông qua các công ty con, tham gia các lĩnh vực bảo hiểm tài sản, tái bảo hiểm và quản lý đầu tư. Từ năm 1985 đến nay, Fairfax tăng trưởng giá trị sổ sách bình quân trên 23% mỗi năm. Fairfax hiện có tổng tài sản khoảng 36 tỷ USD, doanh thu trên 10 tỷ USD và vốn điều lệ vượt 8 tỷ USD.

Phương Linh

0913.756.339