ADB hạ dự báo tăng trưởng Việt Nam

Cụ thể, ADB hạ dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm nay xuống 5,5%, so với con số 5,6% đưa ra trong báo cáo hồi tháng 4. Tương tự, mức dự kiến cho năm sau cũng giảm 0,1% xuống còn 5,7%.

Lý do ADB đưa ra cho việc điều chỉnh là tăng trưởng trong nửa đầu năm 2014 thấp hơn kỳ vọng (5,2%) và nhà điều hành không còn nhiều dư địa để kích thích tài chính và tiền tệ. Dù Việt Nam đưa ra nhiều biện pháp khắc phục những hậu quả do các cuộc biểu tình quá khích hồi tháng 5, tổ chức này cho rằng ngành công nghiệp và du lịch vẫn bị ảnh hưởng.

Cập nhật dự báo của ADB về kinh tế Việt Nam

  2014 2015
  Dự báo Cập nhật Dự báo Cập nhật
Tăng trưởng GDP 5,6% 5,5% 5,8% 5,7%
Lạm phát 6,2% 4,5% 6,6% 5,5%
Cán cân tài khoản

vãng lai / GDP
4,1% 3,5% 3,0% 2,5%

Tương tự, ADB cũng giảm dự báo tỷ lệ lạm phát năm nay, từ 6,2% xuống 4,5%. Năm sau, tình hình lạm phát có thể tăng lên với tỷ lệ 5,5%, do ảnh hưởng của các nhóm ngành nhiên liệu, điện và y tế. Trong 8 tháng đầu năm nay, tỷ lệ lạm phát ở mức trung bình 4,7%, thấp nhất kể từ năm 2003, chủ yếu vì nhu cầu tiêu dùng trong nước giảm, nguồn cung thực phẩm cao và giá nhiên liệu toàn cầu ổn định.

Về nợ Chính phủ, bao gồm nợ do Chính phủ bảo lãnh, được ADB dự báo đạt tỷ lệ 57% GDP trong năm nay, tăng so với con số 50% hồi 2011.

Đánh giá theo ngành, dịch vụ vẫn đóng góp nhiều nhất vào GDP với tỷ lệ khoảng một nửa, tăng trưởng 6% trong 6 tháng đầu năm nay. Nông nghiệp và nghề cá chứng kiến mức tăng trưởng cao 3% trong nửa đầu năm, kết quả tốt hơn nhiều so với một năm trước. Công nghiệp tăng trưởng 5,3%. Tuy nhiên, ngành xây dựng lại co hẹp nhiều do ảnh hưởng từ thị trường bất động sản.

Thanh Bình

0913.756.339