Doanh thu của Vinatex vượt 11.000 tỷ đồng

Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2015. Theo đó, lũy kế 9 tháng doanh thu tăng 21 % lên trên 11.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 412 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ 2014. Trong kỳ tập đoàn đã hạch toán khoản lỗ tỷ giá trên 140 tỷ đồng.

Riêng quý III, doanh thu thuần của Tập đoàn đạt 3.942 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ 2014. Lợi nhuận trước thuế 120 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ.

Tính đến hết tháng 9, tổng tài sản của Vinatex đạt 18.256 tỷ đồng, nợ phải trả trên 11.000 tỷ đồng. Nhằm đón đầu Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Vinatex đã triển khai hàng loạt các dự án sợi, dệt mới với tổng vốn đầu tư giải ngân 1.500 tỷ đồng.

Bạch Dương

0906765092