Đề xuất bỏ khái niệm học phí, viện phí

Trình Quốc hội dự án Luật phí và lệ phí ngày 26/5, Bộ trưởng Tài chính – Đinh Tiến Dũng cho biết cơ quan quản lý dự kiến đưa viện phí, học phí ra khỏi danh mục phí để thực hiện theo cơ chế giá. Cùng với đó Chính phủ cũng kiến nghị chuyển một số khoản phí khác (thu từ dịch vụ ít đơn vị cung cấp hoặc dễ độc quyền) sang cơ chế giá Nhà nước định giá, gồm: phí sử dụng đường bộ hoàn vốn các dự án BOT; phí chợ; phí bến bãi; phí vệ sinh; phí thẩm định kết quả đấu thầu; phí sử dụng cảng, nhà ga…

Theo ông Dũng, để khuyến khích thu hút các thành phần kinh tế tham gia cung cấp dịch vụ công, cần thiết rà soát các khoản phí chuyển các khoản phí sang cơ chế giá dịch vụ. Theo đó, chỉ các dịch vụ công liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý nhà nước như: phí phòng dịch y tế, phí thẩm định cấp giấy phép hành nghề,… thì quy định thu phí. Với nguyên tắc này, Chính phủ tiếp tục rà soát và chuyển 19 khoản phí trong danh mục sang thực hiện theo cơ chế giá.

Bo-truong-tai-chinh-1622-14146-8832-9140

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết sẽ rà soát và chuyển 19 khoản phí sang cơ chế giá.

Bộ Tài chính cho rằng việc chuyển các khoản phí này đã có tính đến sự phù hợp với quy định của pháp luật về giá để đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động cung cấp dịch vụ. Việc chuyển các khoản phí này cũng được phân thành hai loại là doanh nghiệp tự định giá, kê khai giá và Nhà nước định giá.

Như vậy, sẽ còn lại 36/73 khoản phí được quy định trong danh mục hiện hành được đưa vào Luật Phí và lệ phí.

Tán thành với đề xuất của Chính phủ, Uỷ ban Tài chính ngân sách cho rằng, việc chuyển viện phí và học phí vào nhóm các hoạt động dịch vụ do Nhà nước định giá là nhằm khuyến khích đẩy nhanh thực hiện xã hội hóa, thu hút đầu tư để phát triển dịch vụ. Tuy nhiên, Chủ nhiệm Phùng Quốc Hiển lưu ý, đây là các lĩnh vực tác động mạnh đến đời sống của mọi tầng lớp dân cư. Do vậy, đề nghị Chính phủ cần báo cáo rõ với Quốc hội về lộ trình, cơ chế quản lý và tác động xã hội đối với nội dung này.

Về một số khoản phí, lệ phí có số thu thấp, chi phí hành thu cao, không còn phù hợp, gây bức xúc cho người dân như phí sử dụng lề đường, lòng đường, vỉa hè, phí giao thông đối với xe gắn máy… cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát, có thể bãi bỏ một số nhằm giảm thủ tục hành chính, chi phí hành thu.

Ngoài ra, Ủy ban Tài chính và Ngân sách cũng đề nghị việc thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi và xe gắn máy được quy định mức thu theo tỷ lệ khác nhau giữa các địa phương, dẫn đến thiếu thống nhất về mức thu, chưa bình đẳng về nghĩa vụ của công dân trên phạm vi toàn quốc. Do vậy, đa số ý kiến trong Ủy ban đề nghị cần quy định tỷ lệ thu về một mức đối với từng loại tài sản để đảm bảo tính thống nhất, hợp lý đối với khoản thu này.

Tuy nhiên, vẫn còn ý kiến trong cơ quan thẩm tra cho rằng, lệ phí trước bạ ngoài mục đích xác nhận quyền sở hữu về tài sản của công dân còn là công cụ quản lý và điều tiết của cơ quan quản lý nhà nước nhằm hạn chế số lượng ôtô, xe máy tại các thành phố và đô thị lớn. Vì vậy, các ý kiến đề nghị giữ như quy định hiện hành.

Chí Hiếu

0913.756.339