Còn 1,3 triệu tỷ đồng vốn Nhà nước chưa thoái hết

Kết quả cổ phần hóa, bán vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp được Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng báo cáo trước Quốc hội sáng 17/11. Theo người đứng đầu ngành tài chính, ước tính hết năm 2015 có 459 doanh nghiệp được cổ phần hóa, đạt khoảng 90% kế hoạch đề ra cho giai đoạn 2011-2015.

Từ năm 2000 đến nay, theo Bộ trưởng, số vốn Nhà nước được thoái tại các doanh nghiệp khoảng 55.000-57.000 tỷ đồng (chiếm 5% tổng số vốn). “Hiện vẫn còn 1,2-1,3 triệu tỷ đồng vốn Nhà nước trong các doanh nghiệp”, ông Dũng nói.

Thừa nhận số doanh nghiệp được cổ phần hóa là rất nhiều nhưng quy mô vốn thấp trong khi nhiệm vụ cổ phần hóa còn gặp nhiều khó khăn, theo người đứng đầu ngành tài chính, không nên sốt ruột và nóng vội. “Đẩy cổ phần hóa theo kế hoạch là cần thiết nhưng phải có trật tự, bán không cẩn thận dễ gây thiệt hại cho Nhà nước, cần đảm bảo nguyên tắc làm sao đạt kết quả cao nhất”, Bộ trưởng Dũng cho biết.

Theo mục tiêu Chính phủ đề ra, 2015 là năm cuối để thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn, tổng công ty giai đoạn 2011-2015.

Thanh Thanh Lan

0913.756.339