Cổ phần hóa doanh nghiệp quản lý Lọc dầu Dung Quất

BSR là đơn vị quản lý, vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất nhiều năm qua. Tính đến hết năm 2014, BSR có vốn điều lệ 35.000 tỷ đồng, có hơn 1.500 lao động và sẽ được xác định giá trị để cổ phần hóa vào ngày 31/12/2015.

Lĩnh vực kinh doanh chính của BSR hiện là sản xuất, bán buôn và bán lẻ các sản phẩm dầu mỏ, sản phẩm trung gian, nhiên liệu sinh học… Ngoài ra, công ty còn cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và tư vấn kỹ thuật, đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực trong công nghiệp lọc – hóa dầu…

Từ khi BSR vận hành Dung Quất, nhà máy này đã sản xuất gần 36,3 triệu tấn sản phẩm xăng dầu các loại, đạt doanh thu thuần trên 710.000 tỷ và nộp ngân sách 120.300 tỷ đồng.

Trí Tín

0913.756.339