Ưu tiên vốn cho vùng hạn hán, xâm nhập mặn

Cụ thể, Thống đốc yêu cầu Ngân hàng chính sách xã hội và các tổ chức tín dụng xác định thiệt hại vốn tín dụng cho hạn hán, xâm nhập mặn và sớm cơ cấu thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay hoặc khoanh nợ cho người dân. Đồng thời, người đứng đầu ngành ngân hàng yêu cầu các đơn vị tiếp tục cho vay để khôi phục sản xuất.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các đơn vị ưu tiên nguồn vốn cho vay theo các chương trình tín dụng chính sách đối với hộ nghèo hoặc các khách hàng nợ bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn chưa trả được nợ.

Trước đó, do ảnh hưởng của El Nino, tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của nhân dân, đặc biệt là vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và các địa phương, tình trạng khô hạn và xâm nhập mặn trong khu vực này là hết sức nghiêm trọng.

Thanh Thanh Lan

0913.756.339