Chủ tịch Ngân hàng Mê Kông từ nhiệm

Cùng với Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quân, ông Đỗ Lam Điền – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc thường trực cũng xin rút khỏi hội đồng quản trị vì lý do cá nhân. Thông tin trên được MDB công bố trong tài liệu chuẩn bị Đại hội cổ đông 2015.

Ông Quân sinh năm 1973, chính thức trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị MDB từ Đại hội cổ đông năm 2013 và được bầu làm Chủ tịch thay bà Trần Thị Thanh Thanh vào tháng 4/2013.

Trước khi tham gia Ngân hàng Mê Kông, ông Quân là Phó tổng giám đốc Seabank trong giai đoạn từ năm 2007 – 2008, sau đó là Phó tổng giám đốc HDBank từ năm 2008 đến tháng 1/2013.

Tài liệu trước họp đại hội cổ đông cũng cho biết, MDB sẽ trình cổ đông thông quyết định chấp thuận việc sáp nhập chính thức vào Ngân hàng Hàng hải – MaritimeBank.

Theo hợp đồng sáp nhập mà hai bên đã công bố, tỷ lệ hoán đổi cổ phần sẽ là 1:1. Theo đó, Ngân hàng Hàng hải sẽ phát hành thêm 375 triệu cổ phần, bằng đúng số cổ phần hiện hữu của MDB để thực hiện giao dịch. Ngân sàng sau sáp nhập sẽ mang tên Ngân hàng Hàng Hải và có số vốn điều lệ là 11.750 tỷ đồng.

Hai ngân hàng đã hoàn thiện hồ sơ sáp nhập chính thức để trình Thống đốc chấp thuận. Dự kiến thương vụ sẽ hoàn thành trong quý 2/2015.

Lệ Chi

0913.756.339