Chính sách mới về đất đai, xây dựng có hiệu lực từ tháng 1/6/2015

* Sẽ miễn, giảm tiền sử dụng đất tại khu vực khó khăn

Từ 1/6/2015, Chính phủ quyết định miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; giảm 50% tiền sử dụng đất theo mức thu quy định trong hạn mức giao đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn.

Đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có), hộ gia đình, cá nhân sẽ nộp tiền sử dụng đất theo quy định.

* Được tạm ứng đến 50% giá trị hợp đồng xây dựng

Từ 15/6/2015, quy định mức tạm ứng hợp đồng xây dựng không được vượt quá 50% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết sẽ có hiệu lực.

Mức tạm ứng đối với hợp đồng tư vấn tối thiểu bằng 15% giá hợp đồng nếu hợp đồng có giá trị trên 10 tỷ đồng và 20% giá hợp đồng nếu hợp đồng có giá trị đến 10 tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

0913.756.339