Bộ Xây dựng vẫn muốn giữ Viglacera, Lilama

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Thủ tướng về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC. Theo đó, Bộ đề xuất được tiếp tục là đơn vị đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Tổng công ty Viglacera, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama), Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng (Licogi), Tổng công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam (Viwaseen), Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng và Tổng công ty xây dựng Hà Nội. 

Cơ quan này kiến nghị chưa thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các Tổng công ty thuộc Bộ Xây dựng về SCIC trong năm 2015 và 2016. Thời hạn chuyển giao sẽ được kéo dài đến sau năm 2020. 

Theo quy định cũ, cơ quan này được giao thực hiện quyền và nghĩa vụ chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại 16 tổng công ty. Bộ Xây dựng đã cử người quản lý vốn tại các doanh nghiệp đó và cơ quan này đánh giá đến nay cơ bản các đơn vị hoạt động có hiệu quả.

Cơ quan này cho rằng, đây là các doanh nghiệp lớn, đa ngành, có đủ khả năng tổng thầu các dự án nhà ở, thương mại, công nghiệp, giao thông, thủy lợi quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp… Vì thế, Bộ rất cần những tổng công ty đã cổ phần hóa có năng lực vượt trội để có cơ sở thực thi chiến lược phát triển của ngành theo Đề án tái cơ cấu ngành (giai đoạn 2014-2020).

Theo định hướng của Chính Phủ về tái cơ cấu doanh nghiệp, ngành xây dựng được định hướng hình thành các doanh nghiệp quy mô lớn, đa ngành, có khả năng tổng thầu các dự án trọng điểm quốc gia, nâng cao cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập. 

Bạch Dương – Ngọc Tuyên