Bình Dương thưởng Tết cao nhất gần 80 triệu đồng

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, hiện có gần 200 doanh nghiệp đã báo cáo tình hình thực hiện chế độ tiền lương, thưởng Tết. Theo đó, tất cả các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh đều thực hiện tốt việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng theo quy định.

Ông Nguyễn Phùng Trung, Phó giám đốc Sở cho biết, riêng Tết Bính Thân 2016, đối với công ty nhà nước 100% vốn sở hữu, mức thưởng thấp nhất 4,4 triệu đồng và cao nhất 50 triệu đồng. Các doanh nghiệp tư nhân thưởng thấp nhất 3,1 triệu đồng, cao nhất 32 triệu đồng. Riêng doanh nghiệp 100% vốn FDI, mức thưởng Tết thấp nhất 3,1 triệu và cao nhất là gần 80 triệu đồng.

Dịp Tết Bính Thân 2016, tỉnh Bình Dương sẽ chi hơn 152 tỷ đồng để chăm lo Tết cho cán bộ công nhân viên, các gia đình, đối tượng chính sách và các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

      Nguyệt Triều

0906765092