BIDV đặt mục tiêu lãi trước thuế 7.500 tỷ đồng

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa trình đại hội cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2015. Theo đó, tổng nguồn vốn huy động mục tiêu tăng 16,5%, tín dụng tăng 16%, lợi nhuận trước thuế cũng tăng trưởng 19% so với năm 2014 lên 7.500 tỷ đồng. Năm 2014, lãi trước thuế của BIDV cũng cao hơn 19% so với năm trước đó.

Cổ tức năm 2014 dự kiến được chia theo tỷ lệ 9,4%, đúng như mức cam kết trên 9% của Chủ tịch Trần Bắc Hà tại cuộc họp thường niên tháng 4/2014. Năm 2015, cổ tức cũng được dự kiến trả ở mức 9%.

Theo tài liệu chuẩn bị Đại hội cổ đông 2015, lãnh đạo BIDV cho biết một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tham gia tái cơ cấu tổ chức tín dụng khác theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước trong quá trình thực hiện Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2.

Trước đó, Ngân hàng Đồng bằng sông Cửu Long (MHB) cũng hé lộ kế hoạch sẽ sáp nhập với BIDV.

Năm nay Đại hội cổ đông của BIDV và MHB đều diễn ra ngày 17/4 tại TP HCM.

Thanh Thanh Lan

0913.756.339