BIDV dành một tỷ USD phát triển công nghiệp chăn nuôi bò

Tọa đàm “Phát triển ngành công nghiệp chăn nuôi bò tại Hà Tĩnh” vừa được tổ chức theo sáng kiến của BIDV nhằm khai thác các thế mạnh của Hà Tĩnh và Việt Nam với việc phát triển chăn nuôi đại gia súc quy mô lớn, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ cao. Tại tọa đàm, ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV khẳng định, ngân hàng sẽ dành một tỷ USD để phát triển công nghiệp chăn nuôi bò.

bidv-danh-mot-ty-usd-phat-trien-cong-nghiep-chan-nuoi-bo

Theo đó, đơn vị sẽ ưu tiên tài trợ tín dụng các dự án bò thịt có quy mô từ 500 con trở lên; hoặc từ 200 con đối với bò thịt giống cao sản và từ 500 con đối với bò sữa cao sản. Các dự án công nghiệp bò và sữa ứng dụng công nghệ cao, tạo được năng suất và sản lượng vượt năng suất bình quân hiện tại của ngành và đáp ứng yều cầu điệu kiện về tiêu chuẩn chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm cũng sẽ được chú trọng.

Bên cạnh đó, các dự án đầu tư mở rộng sản xuất công nghiệp bò và sữa như mua, chăm sóc bò thịt giống và bò sữa (bao gồm chi phí mua trong nước và nhập khẩu bò); dự án đầu tư xây dựng chuồng trại, chế biến thức ăn, xây dựng kho, bãi, nông trại; hệ thống hạ tầng đường liên quan đến dự án công nghiệp bò và sữa cũng được ưu tiên tài trợ.

Ngoài ra, BIDV sẽ hỗ trợ tăng cường tài trợ hoạt động nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao như lĩnh vực nghiên cứu giống; ứng dụng chuyển giao công nghệ mới hiện đại; tự động hóa dây chuyền sản xuất và công nghệ chuồng trại; phát triển nguồn thức ăn đảm bảo chất lượng và chế độ dinh dưỡng phù hợp với điều kiện Việt Nam. Ngân hàng còn hỗ trợ, tư vấn công tác phát triển thị trường thông qua sự hiện diện thương mại tại các nước: Lào, Campuchia, Myanmar và một số nước châu Âu để tăng cường thông tin nghiên cứu về thị trường xuất khẩu cho các ngành nông nghiệp xuất khẩu tiềm năng.

Hơn nữa, ngân hàng còn tư vấn lựa chọn đối tác doanh nghiệp đầu tư FDI vào Việt Nam ưu tiên lĩnh vực sản xuất, chế biến sâu hàng hóa nông nghiệp, quy mô lớn, ứng dụng khoa học công nghệ cao, phát triển giống mới có giá trị gia tăng cao. Đồng thời, BIDV sẵn sàng hỗ trợ xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường cho doanh nghiệp nông nghiệp xuất khẩu. Với một số thị trường lớn, ngân hàng sẵn sàng nghiên cứu mở các văn phòng đại diện để hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển thị trường.

(Nguồn: BIDV)

0913.756.339