BIC chi trả bảo hiểm 4 tỷ đồng cho khách hàng BIC Bảo An

Ông Hoàng Phú Chinh, tân Tổng giám đốc Công ty đã thay mặt cho khách hàng nhận số tiền này từ BIC với sự chứng kiến của ban lãnh đạo BIC và BIDV Hà Tây.

Công ty cổ phần Tây Đô hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh gỗ, là khách hàng vay vốn của chi nhánh BIDV Hà Tây, đã tham gia sản phẩm BIC Bảo An từ ngày 18/9/2014 với thời hạn 1 năm, người được bảo hiểm là ông Hoàng Phú Toàn – Giám đốc công ty với tổng số tiền tham gia bảo hiểm ở mức cao nhất là 4 tỷ đồng. Theo điều khoản hợp đồng, trong trường hợp người quản lý doanh nghiệp gặp các rủi ro như tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn do tai nạn, BIC sẽ chi trả cho doanh nghiệp tối đa lên tới 4 tỷ đồng.

Buổi lễ trao tiền bồi thường.

Buổi lễ trao trả tiền bồi thường.

Ngày 18/1, trong quá trình xếp và vận chuyển gỗ, ông Hoàng Phú Toàn không may bị tai nạn thương tâm dẫn đến tử vong. Ngay khi biết hung tin về khách hàng, Công ty Bảo hiểm BIDV Thăng Long, đơn vị đầu mối cấp đơn bảo hiểm cho Công ty cổ phần Tây Đô và chi nhánh BIDV Hà Tây đã chủ động đến gia đình khách hàng chia buồn và hướng dẫn Công ty cổ phần Tây Đô thu thập đủ hồ sơ chi trả bảo hiểm theo quy định. Sau khi phối hợp với khách hàng hoàn thiện hồ sơ, ngày 5/2, BIC đã ban hành thông báo chấp thuận chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm theo hợp đồng với Công ty cổ phần Tây Đô là 4 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Phú Chinh, Giám đốc Công ty cổ phần Tây Đô đã đánh giá cao tính nhân văn của sản phẩm và ghi nhận ý nghĩa của sản phẩm đối với hoạt động của công ty sau mất mát lớn về nhân sự. “Trên cương vị mới, chắc chắn cá nhân tôi và Công ty cổ phần Tây Đô sẽ tiếp tục mua sản phẩm này, ủng hộ BIDV và BIC. Tôi cũng sẽ giới thiệu và khuyến khích các doanh nghiệp khác mua sản phẩm, vì sự an toàn tài chính của chính mình”, ông Chinh cho biết.

Đại diện Công ty cổ phần Tây Đô nhận tiền bảo hiểm từ lãnh đạo BIC.

Đại diện Công ty cổ phần Tây Đô nhận tiền bồi thường từ lãnh đạo BIC.

BIC đã triển khai sản phẩm bảo hiểm cho người quản lý doanh nghiệp với mục đích bảo vệ cho nhà quản lý của các doanh nghiệp khách hàng, qua đó gia tăng quyền lợi cho các doanh nghiệp vay vốn tại ngân hàng BIDV. Sản phẩm này được phân phối qua kênh Bancassurance trên toàn hệ thống BIDV từ đầu năm 2014. Công ty cổ phần Tây Đô là khách hàng đầu tiên gặp rủi ro đã được BIC bồi thường toàn bộ số tiền bảo hiểm bằng với mức chi trả tối đa của sản phẩm BIC Bảo An.

(Nguồn: BIC)

0913.756.339