Bảo vệ thực vật An Giang có thể đổi tên

Xin cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị xem xét lựa chọn tên mới cho công ty là một trong những nội dung được đưa ra tại Đại hội cổ đông bất thường Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang (AGPPS) ngày 31/10 tại TP HCM. Với lý do tên hiện tại chưa tương xứng với tiềm năng và quy mô đơn vị, đề xuất này đã được cổ đông chấp thuận.

Cùng với nội dung này, ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch Hội đồng quản trị cho biết, đầu tháng 10, SCPE – tổ chức đầu tư của Ngân hàng Standard Chartered đã góp 90 triệu USD mua cổ phần AGPPS, tương đương 34,39% vốn.

Ngoài quỹ này, công ty cũng đang có một nhà đầu tư là một tập đoàn quốc tế lớn đàm phán. Đây là một doanh nghiệp kinh doanh sản xuất, sẽ tham gia đầu tư vào chuỗi giá trị của công ty. Hiện số cổ phần mà SCPE mua có thể sẽ được trích một nửa để chuyển giao cho đối tác mới.

Cũng tại đại hội này, công ty đã thông qua việc phát hành gần 2 triệu cổ phiếu cho người lao động (ESOP) với giá 50.000 đồng. Thời gian dự kiến là 30/6/2015. Mặt khác, công ty sẽ trích 20 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế của năm 2013 dành cho hoạt động của quỹ chăm sóc sức khỏe cho nông dân và khuyến học. “Đây là cách chúng tôi trả nghĩa nông dân và phát triển giá trị cộng đồng”, ông Thòn nói.

Năm nay, AGPPS đặt chỉ tiêu doanh thu 8.409 tỷ đồng, tăng 13,1% so với 2013. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp 534 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2013, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ doanh nghiệp này đạt 7.855 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 499 tỷ. 

Hồng Châu

0913.756.339