ATM phải lắp cảm biến từ 1/4/2015

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 47 quy định các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng, có hiệu lực từ ngày 1/4/2015.

ATM-9902-1420536056.jpg

Nhà băng chưa đáp ứng quy định sẽ có thêm 3 tháng để tiến hành rà soát, xây dựng phương án xử lý.

ATM là nơi cất trữ tiền mặt và khách hàng thường giao dịch nhất, vì vậy các ngân hàng phải trang bị đầy đủ để tránh việc di dời, đập phá hoặc phát sinh các giao dịch bất hợp pháp. Cụ thể, nhà băng sẽ phải lắp thiết bị cảm biến tại máy để nhận biết các lực tác động nhiệt từ các thiết bị khò hàn và các lực tác động với với cường độ lớn, liên tục từ bên ngoài.

Tổ chức cung cấp dịnh vụ phải trang bị thiết bị báo động cho ATM nhằm phòng chống mở cửa, di dời, đập phá máy trái phép. Các thiết bị báo động ngoài việc phát tín hiệu báo động tại chỗ phải gửi cảnh báo về trung tâm giám sát. Két đựng tiền của cũng phải trang bị ít nhất hai khóa, do hai người nắm giữ.

Tổ chức cung cấp dịch vụ ATM phải cài đặt phần mềm theo dõi tình trạng của máy, phát hiện kịp thời các truy cập bất hợp pháp, đáng ngờ. Hệ thống camera đảm bảo cung cấp hình ảnh rõ nét để nhận diện các hành vi gian lận, giám sát hình ảnh của quá trình giao dịch, thực hiện bảo trì, tiếp quỹ để phục vụ tra soát, khiếu nại…

Để tạo điều kiện cho các ngân hàng có thời gian gia cố, trang bị lại ATM, Ngân hàng Nhà nước cho phép tổ chức có các thiết bị thanh toán thẻ đã lắp đắt trước ngày Thông tư có hiệu lực được rà soát, xây dựng các phương án xử lý, báo cáo trước ngày 1/7/2015. Trong đó, báo cáo nêu rõ các yêu cầu chưa đáp ứng, biện pháp và thời hạn thực hiện để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu.

Phương Linh