Agribank chung tay cùng cả nước xây dựng nông thôn mới

Hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Agribank triển khai đồng bộ các giải pháp, chỉ đạo từng chi nhánh căn cứ đề án xây dựng nông thôn mới của từng địa phương đã được phê duyệt để nắm bắt nhu cầu, đề ra phương án cụ thể đầu tư tín dụng trên địa bàn các xã thí điểm. Đồng thời, ngân hàng cập nhật thường xuyên tiến độ thực hiện và vướng mắc khó khăn trong quan hệ vay vốn với khách hàng… Ngay từ cuối năm 2011, ngân hàng đã bắt đầu triển khai cho vay đối với 11 xã được chọn thí điểm mô hình nông thôn mới.

agribank-chung-tay-cung-ca-nuoc-xay-dung-nong-thon-moi

Mặt khác, để tuyên truyền rộng rãi, giúp người dân cả nước, trong đó có cán bộ Agribank hiểu rõ hơn về chương trình, năm 2011, Agribank phối hợp cùng Thời báo Ngân hàng tài trợ cuộc thi viết “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, qua đó tinh thần thi đua được thấm dần và lan tỏa. Đầu năm 2012, ngân hàng ban hành “Kế hoạch hành động của Agribank hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Kế hoạch chi hoạt động an sinh xã hội tăng cường huy động vốn và hỗ trợ chương trình xây dựng nông thôn mới từ nguồn an sinh xã hội”…

Với mục đích bảo vệ người dân tại khu vực nông thôn tránh khỏi các rủi ro trong quá trình sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng, năm 2014, ngân hàng tiếp tục triển khai “Chương trình thi đua ABIC cùng Agribank chung tay xây dựng nông thôn mới”… Ngân hàng cũng ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo chi nhánh, đơn vị trong hệ thống đẩy mạnh cho vay, góp phần tích cực đưa phong trào xây dựng nông thôn mới của cả nước ngày càng phát triển cả về chất và lượng.

Xác định nguồn vốn được cung ứng đầy đủ, kịp thời là yếu tố quan trọng tạo nên thành công của chương trình, việc cho vay xây dựng nông thôn mới được Agribank tập trung ưu tiên. Khởi điểm từ 11 xã thí điểm vào cuối năm 2011 với dư nợ ban đầu đạt 336 tỷ đồng và 8.293 khách hàng dư nợ, sau gần 5 năm triển khai, 100% chi nhánh Agribank trong hệ thống đã thực hiện cho vay xây dựng nông thôn mới đến 8.985 trên 9.001 xã của cả nước. Đến 30/9, dư nợ cho vay xây dựng nông thôn mới của Agribank đạt 243.434 tỷ đồng và hơn 2,5 triệu khách hàng còn dư nợ. Trong đó, trên 70% tổng dư nợ cho vay nông thôn mới của ngân hàng dành cho đầu tư sản xuất, chế biến, kinh doanh các ngành nông, lâm, ngư, diêm nghiệp nông thôn – là lĩnh vực có tác động toàn diện đến phát triển kinh tế – xã hội nông nghiệp, nông thôn.

Đối với các địa phương xây dựng nông thôn mới, Agribank còn triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội trích từ nguồn quỹ an sinh xã hội đầu tư cho 80 công trình, dự án của 70 xã, chủ yếu hỗ trợ xây dựng trạm y tế xã, trường học, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà tình nghĩa, các công trình thủy lợi, nước sạch sinh hoạt, đường giao thông…

Nhiều chi nhánh Agribank có dư nợ cho vay xây dựng nông thôn mới cao nổi bật từ 7.000 đến trên 10.000 tỷ đồng một địa phương. Trong quá trình cấp tín dụng, ngân hàng luôn tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp được tiếp cận với nguồn vốn ngân hàng, tập trung cho vay, đảm bảo an toàn, hiệu quả vốn tín dụng đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới.

agribank-chung-tay-cung-ca-nuoc-xay-dung-nong-thon-moi-1

Hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2 (2016- 2020), Agribank xác định cho vay xây dựng nông thôn mới tiếp tục là một trong những chương trình tín dụng trọng tâm. Để thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra, bên cạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp, căn cứ vào khả năng thực tế từng thời kỳ, Agribank sẽ có kế hoạch và các chương trình cụ thể cho các địa phương để hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, qua đó cùng ngành ngân hàng tiếp tục có những đóng góp tích cực vào thành công chung của Chương trình mục tiêu quốc gia quan trọng này.

Agribank hiện là một trong những ngân hàng thương mại có tổng tài sản lớn nhất hệ thống tổ chức tín dụng với 833.937 tỷ đồng, tổng nguồn vốn 742.473 tỷ đồng, tổng dư nợ 603.644 tỷ đồng, trong đó dư nợ nông nghiệp, nông thôn chiếm 73%. Đến ngày 23/11, tổng dư nợ tín dụng của ngân hàng đã tăng trưởng 12,1% so với cuối năm 2014. Dự kiến đến cuối năm nay, tăng trưởng tín dụng của Agribank sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra (11-13%).

Nhờ tích cực triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, ngân hàng đã được nhận thư khen của Chủ tịch nước về thành tích góp phần xây dựng nông thôn mới. 3 đơn vị của Agribank gồm Agribank Bắc Giang, Agribank Hà Tĩnh và Agribank Hậu Giang được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015. Bên cạnh đó, Agribank được Đảng, Nhà nước, ngành ngân hàng cùng cộng đồng biết đến và ghi nhận là ngân hàng thương mại đi đầu trong phát huy trách nhiệm xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, được trao các giải thưởng “Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội và phát triển cộng đồng”, “Vì sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo”…

(Nguồn: Agribank)