ACB muốn lập công ty tài chính

Trong tài liệu công bố trước đại hội đồng cổ đông có nội dung ACB sẽ trình cổ đông thông qua chủ trương thành lập Công ty Tài chính tổng hợp Ngân hàng Á Châu (Công ty Tài chính ACB).

Lý giải về chủ trương này, ACB cho biết hiện nay trong số các nghiệp vụ tài chính mà ngân hàng cung cấp, có các nghiệp vụ tín dụng tiêu dùng, cho thuê tài chính, và bao thanh toán. Nhưng Ngân hàng Nhà nước đã có một số dự thảo thông tư có thể sẽ ban hành trong thời gian tới, trong đó có quy định về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng và hoạt động tín dụng tiêu dùng của công ty tài chính.

acb-4533-1428463997.jpg

Trong dự thảo Thông tư về hoạt động tín dụng tiêu dùng có quy định, ngân hàng muốn cho vay trả góp phải lập công ty tài chính.

Theo 2 thông tư nói trên, ngân hàng thương mại có thể sẽ không còn được cho vay tiêu dùng, tùy theo lộ trình do nhà quản lý quy định. Vì vậy, để chuẩn bị cho việc tiếp tục hoạt động kinh doanh về cho vay tiêu dùng sau khi có các thông tư nói trên, ACB cần thiết phải thành lập một công ty tài chính. Mô hình hoạt động của Công ty Tài chính ACB bao gồm tín dụng tiêu dùng, cho thuê tài chính và bao thanh toán.

Theo phương án này, sau khi Công ty tài chính ACB được cấp phép thành lập, Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu (ACB Leasing) sẽ đồng thời xin phép Ngân hàng Nhà nước sáp nhập vào đơn vị này. Theo quy định, vốn pháp định đối với công ty tài chính là 500 tỷ đồng. Hiện nay, vốn điều lệ của ACB Leasing là 200 tỷ. Do đó, để thành lập Công ty tài chính ACB thì ACB phải cấp thêm vốn điều lệ là 300 tỷ đồng.

Dự kiến sau khi thành lập, lợi nhuận sau thuế năm đầu của Công ty Tài chính ACB là 69,4 tỷ, năm thứ hai là 81,9 tỷ và năm thứ ba là 96,3 tỷ đồng.

Để đảm bảo tính chuyên nghiệp, hạn chế rủi ro trong việc cung cấp tín dụng tiêu dùng đối với phân khúc khách hàng phi chuẩn, trong thời gian qua một số ngân hàng thương mại đã và đang xúc tiến việc thành lập công ty tài chính hoạt động chuyên ngành trong lĩnh vực tiêu dùng.

Chẳng hạn như Ngân hàng Phát triển Nhà TP HCM đã mua lại Công ty tài chính Việt – SG, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng mua lại Công ty tài chính Than Khoáng sản và chuyển đổi hoạt động của các công ty tài chính này tập trung vào lĩnh vực tín dụng tiêu dùng…

Hoài Thu

0913.756.339