ABBank vào top 10 nhà kinh doanh lớn nhất thị trường trái phiếu

Theo kết quả giao dịch trên thị trường trái phiếu Chính phủ năm 2014 được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội công bố, thị trường trái phiếu Chính phủ có mức tăng trưởng tốt cả về huy động và giao dịch thứ cấp. Từ đầu năm đến 15/12/2014, tổng khối lượng trúng thầu trái phiếu qua đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đạt 214.344 tỷ đồng. Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch của trái phiếu chính phủ đạt 810.937 nghìn tỷ đồng, cao gấp đôi so với năm 2013. Bình quân giao dịch từng phiên cũng đã tăng mạnh.

DSC-6083-JPG-1633-1423729850.jpg

Đến ngày 12/12/2014, giá trị giao dịch bình quân phiên đạt gần 3.465,54 tỷ đồng một phiên, cao hơn gấp đôi so với năm 2013 (1.668 tỷ đồng một phiên). Kỳ hạn trái phiếu trúng thầu cũng đã có sự chuyển biến lớn khi lượng trái phiếu kỳ hạn dài đã chiếm tỷ lệ lớn hơn, trong đó đặc biệt có sự góp công rất lớn từ việc huy động trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 15 năm.

Theo thống kê từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, ABBank được xếp là một trong 10 thành viên kinh doanh trái phiếu Chính phủ lớn nhất thị trường trái phiếu chính phủ Việt Nam năm 2014. Cụ thể, thị phần tự doanh (gồm giao dịch repo – mua bán có kỳ hạn) và kinh doanh trái phiếu Chính phủ (không gồm các giao dịch repo, gồm tất cả các giao dịch outright – mua bán hẳn, môi giới) của ngân hàng này trong năm 2014 xếp thứ 9. Đặc biệt, tại thị trường tín phiếu kho bạc của ngân hàng này đứng vị trí thứ 3.

Thư Kỳ