Xuất khẩu dệt may sang Indonesia, Hong Kong tăng mạnh

Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas), trong số gần 10 thị trường xuất khẩu thì năm nay lượng hàng sang Indonesia có mức tăng ấn tượng nhất.

Cụ thể, tháng 9 kim ngạch xuất khẩu của ngành tăng 58% so với tháng 8 và 55% so với cùng kỳ năm ngoái, nâng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng lên 93,4 triệu USD, tăng 58,9% so với cùng kỳ 2014.

Cũng có mức tăng mạnh, 9 tháng đầu năm hàng may mặc sang Hong Kong (Trung Quốc) đạt trên 175 triệu USD, tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 9, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt 26 triệu USD, tăng trên 76% so với cùng kỳ 2014.

Theo dự báo của Vitas, xuất khẩu dệt may sang Indonesia và Hong Kong sẽ tiếp tục tăng mạnh. Riêng thị trường Indonesia có thể đạt trên 126 triệu USD trong năm 2015, tăng 53,3% so với  2014.

Thi Hà

0906765092