VPBank lãi quý I gấp đôi cùng kỳ

VPBank-500x281-9047-1431500165.jpg

Nợ xấu VPBank giảm từ 2,58% về 2,17%. 

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) là một trong những nhà băng đầu tiên công bố đầy đủ báo cáo tài chính quý I. Theo báo cáo hợp nhất, thu nhập lãi thuần của ngân hàng trong 3 tháng đầu năm đạt hơn 2.000 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ 2014. Kết quả này có được nhờ hoạt động tín dụng tăng trưởng tốt, sau 3 tháng, cho vay khách hàng tăng 8,4% so với đầu năm. Lượng tiền gửi của khách hàng cũng tăng trưởng 3%.

Hầu hết các hoạt động đều đem lại lợi nhuận tăng cao hơn so với cùng kỳ nên hết quý I, VPBank lãi trước thuế hơn 400 tỷ đồng. Sau trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, ngân hàng lãi ròng gần 314 tỷ đồng, gấp đôi kết quả của quý I/2014.

Đến 31/3, VPBank còn 1.843 tỷ đồng nợ xấu, chiếm 2,17% tổng dư nợ. Tỷ lệ này giảm so với mức 2,54% vào đầu năm 2015.

Thanh Thanh Lan