Viglacera lên sàn trong quý III

Theo Chủ tịch HĐQT Luyện Công Minh, việc chuẩn bị niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội đang đến giai đoạn hoàn tất để chính thức niêm yết trước quý IV. Trước đó, hồi tháng 2/2014 khi bán thành công 19,47 triệu cổ phiếu, Chủ tịch Viglacera cho biết dự định niêm yết sau đó khoảng một năm. 

Hiện nay, việc tìm kiếm các cổ đông chiến lược theo lãnh đạo Viglacera vẫn được tiến hành và không phân biệt đối tác trong nước hay nước ngoài. “Chúng tôi hướng đến tất cả các nhà đầu tư dựa trên 3 tiêu chí là vốn, công nghệ và thị trường”, lãnh đạo Tổng công ty cho biết.

Lý giải việc chia cổ tức 2,5% còn khiêm tốn so với lợi nhuận, ông Minh cho hay điều này được tính toán dựa trên báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo hợp nhất. Song trên thực tế, hiện vẫn còn khoảng 10 đơn vị thành viên lỗ lũy kế trong đó 5 đơn vị có mức lỗ khá lớn. Do vậy, báo cáo của công ty mẹ 6 tháng cuối năm 2014 lãi hơn 270 tỷ đồng nhưng khi báo cáo hợp nhất phải bù trừ lỗ lãi cho các công ty con và liên doanh, lãi thực năm qua chỉ còn 68 tỷ đồng.

“Năm 2015 phương án chia cổ tức là 3,5% có thể nhiều cổ đông không hài lòng so với kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đặt ra. Nhưng quan điểm của Hội đồng quản trị việc chia cổ tức sẽ có lộ trình và theo hướng bền vững, không quá cao dễ tạo cú sốc và dành một phần tích lũy để tái đầu tư”, Chủ tịch HĐQT khẳng định.

Năm nay, Viglacera đặt kế hoạch doanh thu công ty mẹ là 4.548 tỷ trong đó lợi nhuận 290 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ từ 2.645 tỷ đồng lên 3.070 tỷ đồng theo phương án phát hành riêng lẻ, giảm tỷ lệ sở hữu vốn nhà nước từ 91,48% về 75%.

Thành Tâm