VietinBank tuyển dụng nhiều vị trí tại trụ sở chính

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) là ngân hàng uy tín với quy mô tổng tài sản và vốn điều lệ lớn trong khối ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam.

VietinBank tuyển dụng một số vị trí lãnh đạo và cán bộ chủ chốt cho các phòng ban, đơn vị trụ sở chính: ban kiểm soát; khối bán lẻ; phòng quản lý rủi ro tín dụng.

Chỉ tiêu cụ thể
STT Đơn vị Vị trí tuyển dụng Chỉ tiêu
1 Phòng Quản lý tài chính bán lẻ – khối Bán lẻ Phó phòng phụ trách công tác Phân tích kinh doanh, kế hoạch và quản lý hiệu suất bán hàng 1
Chuyên viên Phân tích kinh doanh và kế hoạch 4
Chuyên viên Quản lý hiệu suất bán hàng 2
2 Phòng Kiểm toán nội bộ – ban kiểm soát Cán bộ Kiểm toán xây dựng cơ bản 2
3 Phòng Quản lý rủi ro tín dụng Chuyên viên tổ phân tích thông tin tín dụng 2
Chuyên viên tổ quản lý danh mục 2
Chuyên viên tổ mô hình đo lường rủi ro tín dụng 1

Hồ sơ dự tuyển gồm: phiếu thông tin ứng viên theo mẫu của VietinBank; bản scan các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm (văn bằng chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch công chứng). Ngân hàng nhận hồ sơ từ nay đến hết ngày 14/11. Ứng viên nộp hồ sơ online dưới dạng file nén qua email: tuyendung@vietinbank.vn.

Thông tin chi tiết, truy cập www.tuyendung.vietinbank.vn.

(Nguồn: Vietinbank)

0913.756.339