Vietcombank tiếp tục giảm giao dịch liên ngân hàng

Báo cáo tài chính hợp nhất Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa công bố cho thấy tổng tài sản của nhà băng giảm 6,5%, tương đương hơn 37.000 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là ngân hàng này tiếp tục thực hiện chính sách giảm vay gửi liên ngân hàng. Khoản mục tiền gửi tại các tổ chức tín dụng trong quý I giảm hơn 45.000 tỷ đồng, chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ. Quý I/2014, tiền gửi liên ngân hàng cũng đã được nhà băng giảm mạnh so với các kỳ trước.

Đến 31/3, tín dụng tại Vietcombank tăng trưởng 2,3% trong khi tiền gửi khách hàng tăng 3,3%. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế đạt 1.455 tỷ đồng (giảm 3%) do trích lập dự phòng tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ. Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, hội đồng quản trị ngân hàng đã tuyên bố năm nay sẽ mạnh tay trích lập tới 5.500 tỷ đồng.

Nợ xấu của Vietcombank đến hết quý I còn 8.800 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 2,7% tổng dư nợ (cuối năm ngoái, tỷ lệ này là 2,3%). Trong đó, hơn một nửa là nợ nhóm 5 – nợ có khả năng mất vốn với 4.800 tỷ đồng.

Thanh Thanh Lan

0913.756.339