Vietcombank dành 10.000 tỷ cho vay lãi suất ưu đãi

Cụ thể, đối với các khoản vay từ 12 tháng trở xuống, lãi suất ưu đãi 7% một năm trong 6 tháng đầu. Đối với khoản vay từ trên 12 tháng đến dưới 24 tháng, lãi suất ở mức 7,2% một năm trong 6 tháng đầu. Còn các khoản vay từ 24 tháng trở lên được hưởng lãi suất ưu đãi 7,2% một năm trong 12 tháng đầu. 

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ với các chi nhánh Vietcombank gần nhất hoặc Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 24/7 theo đầu số 1900 54 54 13.

Liên hệ chi nhánh Vietcombank gần nhất hoặc Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 24/7 tại 1900 54 54 13.

Ngoài ra những khách hàng nhận lương qua Vietcombank còn được giảm thêm 0,2% một năm. Chương trình ưu đãi lãi suất dành cho những khách hàng ký hợp đồng vay mới và giải ngân từ ngày 1/4 đến hết ngày 31/12 hoặc khi hết quy mô chương trình.

Trong năm 2014, Vietcombank đã giảm lãi suất huy động, chuyển dịch cơ cấu nguồn vốn theo hướng tăng tỷ trọng nguồn vốn có lãi suất đầu vào thấp, tạo điều kiện để giảm lãi suất cho vay, đồng thời triển khai nhiều chương trình lãi suất ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp.

Doanh số cho vay ưu đãi năm 2014 của nhà băng này đạt 335.000 tỷ đồng, tập trung giải ngân cho vay 5 lĩnh vực ưu tiên với lãi suất cho vay VNĐ phổ biến 7% năm. Tổng dư nợ cho vay các lĩnh vực ưu tiên chiếm 40% tổng dư nợ của Vietcombank.

Minh Trí