Trung Quốc sắp cho ngân hàng đổi nợ xấu lấy cổ phiếu

Việc này sẽ giúp các công ty giảm đòn bẩy, giảm chi phí trả lãi và giúp họ tăng khả năng vay vốn mới. Nó cũng sẽ giảm tỷ lệ nợ xấu tại các ngân hàng và giảm số tiền mặt họ phải dự phòng.

Số tiền được giải phóng này sau đó có thể dùng cho vay mới, hiện thực hóa cam kết đầu tư vào cơ sở hạ tầng của Chính phủ Trung Quốc, từ đó kích thích kinh tế.

Nguồn tin này cho biết quy định mới sẽ cần sự chấp thuận của Quốc hội Trung Quốc. Do việc này đi kèm sửa đổi luật ngân hàng thương mại hiện tại – cấm đầu tư vào các tổ chức phi tài chính. Trước đây, các ngân hàng thương mại Trung Quốc thường giải quyết nợ xấu bằng cách bán chúng với giá thấp hơn cho các công ty quản lý tài sản do Chính phủ chỉ định.

Nguồn tin này không nói rõ các ngân hàng sẽ đánh giá số cổ phần mới như thế nào, hay họ sẽ chuyển đổi với tỷ lệ ra sao.

Dữ liệu chính thức từ Ủy ban Điều tiết Ngân hàng Trung Quốc cho thấy nợ xấu và các khoản nợ có vấn đề “được đề cập đặc biệt” tại nhà băng nước này là hơn 4.000 tỷ NDT (614 tỷ USD) vào cuối năm 2015.

Hà Thu (theo Reuters)

0906765092