Trao quyền sản xuất vàng miếng cho Nhà máy In tiền Quốc gia

Ngân hàng Nhà nước vừa có Quyết định sửa đổi, bổ sung ngành, nghề sản xuất kinh doanh đối với Nhà máy In tiền Quốc gia. Theo đó, bên cạnh nhiệm vụ in, đúc các loại tiền, nhà máy có nhiệm vụ sản xuất vàng miếng, vật phẩm lưu niệm bằng vàng theo kế hoạch được Thống đốc. Công ty cũng được tiến hành sản tạo khuôn đúc vàng miếng theo hợp đồng với Ngân hàng Nhà nước.

vang-mieng-5199-1420532499.jpg

Bên cạnh SJC, thêm một doanh nghiệp do Nhà nước quản lý được tổ chức sản xuất vàng miếng theo chỉ định.

Ngoài ra, Nhà máy In tiền Quốc gia được hoạt động thêm trong các lĩnh vực phù hợp với khả năng và nhu cầu của thị trường, nhưng phải được sự đồng ý bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước, không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ hoạt động công ích và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho việc in, đúc tiền, sản xuất vàng miếng, vật phẩm lưu niệm bằng vàng, giấy tờ có giá và ấn chỉ quan trọng.

Ngành nghề mới phải được đăng ký theo quy định, hạch toán riêng trong hoạt động sản xuất kinh doanh và nhà máy phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ với loại hình này.

Nhà máy in tiền Quốc gia nằm ở số 30 đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội), được chuyển thành mô hình công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu từ tháng 8/2010. Vốn điều lệ của nhà máy tại thời điểm cuối năm 2009 là hơn 721 tỷ đồng.

Nhằm ổn định thị trường vàng, năm 2012 Chính phủ đã ban hành Nghị định 24 để quản lý lĩnh vực này. Cùng năm, Quyết định 1623 về tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước cũng được ban hành. Theo đó, thay vì có nhiều thương hiệu vàng miếng như trước, toàn thị trường sẽ chỉ có một thương hiệu duy nhất do Ngân hàng Nhà nước ủy quyền cho Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC gia công. Hạn mức, khối lượng, thời điểm sản xuất và nguồn vàng nguyên liệu cũng do Ngân hàng Nhà nước quyết định, trên cơ sở mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ và cung cầu vàng miếng trên thi trường.

Phương Linh

0913.756.339