Thuốc lá, bia, rượu chỉ được tái xuất qua cửa khẩu chính

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến về việc cửa khẩu xuất đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất và gửi kho ngoại quan để xuất đi nước khác. Văn bản yêu cầu Bộ Tài chính căn cứ Luật Hải quan sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2015 để phối hợp với các Bộ, ngành địa phương khẩn trương trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan. Việc sửa đổi nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ và ngăn ngừa tình trạng lợi dụng để gian lận thương mại, trốn thuế.

Tuy nhiên, trong thời gian chờ Chính phủ ban hành quy định trên, tạm thời đối với các mặt hàng rượu, bia, xì gà, thuốc lá điếu, xe ô tô du lịch 9 chỗ ngồi và gỗ nguyên liệu gửi kho ngoại quan được tái xuất qua cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính, không được tái xuất qua cửa khẩu phụ, lối mở (kể cả cửa khẩu, lối mở nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu). Riêng gỗ từ Lào và Campuchia sẽ không được gửi tại kho ngoại quan dưới mọi hình thức.

Thời gian áp dụng quy định trên là sau 30 ngày kể từ khi Bộ Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện. Đối với trường hợp đã ký hợp đồng trước ngày 23/9 nhưng có quy định thời hạn dài hơn thì được tiếp tục thực hiện theo thời gian còn lại.

Ngọc Tuyên

0913.756.339