Thủ tướng: ‘Chứng khoán cần năng động, minh bạch hơn’

Phát biểu tại lễ đánh cồng đầu năm Ất Mùi 2015 tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam đã có bước phát triển vững chắc, trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế, đóng góp vào tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, phát triển nền kinh tế thị trường và quá trình hội nhập.

“Ngành chứng khoán phải phát huy mạnh mẽ các kết quả đạt được và khắc phục yếu kém để thị trường phát triển vững mạnh, thiết thực hơn, đóng góp vào sự phát triển của đất nước”, Thủ tướng nhấn mạnh.

thu-tuong-0-6237-1424754012.jpg

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu tái cơ cấu chứng khoán theo hướng nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường.

Người đứng đầu Chính phủ cũng lưu ý lãnh đạo Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán tập trung rà soát để hoàn thiện khung chính sách pháp luật, với mục tiêu đưa thị trường chứng khoán Việt Nam hoạt động năng động, minh bạch, thông thoáng, phù hợp hơn với thông lệ quốc tế, tạo điều kiện huy động vốn.

“Tôi đề nghị Bộ trưởng Tài chính, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt tái cơ cấu thị trường chứng khoán, gồm nâng cao chất lượng doanh nghiệp, hàng hóa, hợp nhất sàn giao dịch để đáp ứng các yêu cầu mới, hội nhập sâu rộng với quốc tế”, ông nói.

Năm 2015, Việt Nam sẽ tiến hành cổ phần hóa gần 400 doanh nghiệp Nhà nước, Thủ tướng cho rằng thị trường chứng khoán phải phát triển để tạo cơ hội cho các doanh nghiệp này lên sàn. Đồng thời, ông cũng yêu cầu các thành viên thị trường phải chấp hành pháp luật. “Dân chủ trong hoạt động kinh tế nhưng phải tuân thủ pháp luật, qua đó sẽ đạt mục tiêu chung để nền kinh tế phát triển bền vững hơn”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Trước những chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng nhận định sự góp mặt của vị lãnh đạo cao nhất trong Chính phủ trong phiên giao dịch đầu năm mới thể hiện sự quyết tâm phát triển thị trường.

“2015 đánh dấu 15 năm phát triển của thị trường nên sẽ yêu cầu Bộ, ngành triển khai quyết liệt Nghị định 51 về thoái vốn, góp phần thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng sẽ khẩn trương hoàn thiện và phát triển các sản phẩm mới, khơi thông dòng vốn trong nước, thu hút vốn nước ngoài, bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, góp phần vào việc điều hành chính sách tiền tệ”, Bộ trưởng Tài chính phát biểu.

Phương Linh