Thói quen email của người thành công

2. Jeff Weiner – CEO LinkedIn

Nguyên tắc vàng của việc quản lý email, theo Weiner, là nếu không muốn nhận nhiều thì gửi ít thôi. “Mỗi một email lại liên quan đến rất nhiều người, tôi phải trả lời email đó, rồi đọc phản hồi của những người được thêm vào trong luồng mail, rồi cứ gửi qua gửi lại, thêm người nọ người kia. Khi nhận ra vấn đề này, tôi đã thử không viết email, trừ phi thật cần thiết. Và thế là số email giảm đi rõ rệt, hòm thư cũng lâu đầy hơn. Từ đó về sau, tôi luôn cố gắng duy trì thói quen này”, ông cho biết.

0913.756.339