Techcombank mua Công ty Tài chính hóa chất

Động thái này nhằm thực hiện đề án mua lại Công ty Tài chính hóa chất (VCFC) đã được Hội đồng quản trị Ngân hàng Kỹ Thương (Techcombank) thông qua và được Thống đốc Nguyễn Văn Bình chấp thuận cuối tháng 12/2014.

Techcombank là ngân hàng thứ tư thực hiện thương vụ mua lại một công ty tài chính, sau HDBank mua Công ty Tài chính Việt Société Générale (SGVF), VPBank mua Tài chính Than – Khoáng sản Việt Nam, Maritime Bank mua Công ty Tài chính cổ phần Dệt may.

Đây cũng được xem là bước chuẩn bị cho các nhà băng nhằm thực hiện Thông tư quy định hoạt động tín dụng tiêu dùng. Theo dự thảo thông tư ban hành ngày 18/9/2014, ngân hàng thương mại muốn cho vay tiêu dùng phải lập công ty tài chính, dưới dạng cho vay trả góp, cho vay thấu chi qua thẻ tín dụng, phát hành thẻ mua hàng.

Huyền Thư

0913.756.339